Kreftforeningen

Kreft kan tappe kroppen for krefter. Vanlige gjøremål kan bli et ork. Det er vanlig å ha behov for ekstra hjelp når man blir syk. Men mange synes det er vanskelig både å spørre om hjelp, og ta imot hjelp. Kreftforeningens distriktskontor i Trondheim tilbyr derfor tjenesten Hverdagshjelpen.
Hverdagshjelpen Hage Mv05 Mini
Foto: Mari Wold

Bruker Nyby til

Frivillighet

Hovedkontor

Trondheim

Bransje

Forening

Om

Bruker Nyby til enklere organisering av frivillige til Hverdagshjelpen https://www.kreftforeningen.no

Vi hadde klart å bygge opp et tilbud, men trengte et system for å koordinere det.

Hanne Hovde Bye - frivilligkoordinator i Kreftforeningen

Men ettersom Kreftforeningen ønsket å nå enda flere oppstod en utfordring. Hanne og kollegaen måtte bruke mye tid for å formidle oppdrag fra nye «brukere» til de frivillige. Alt gikk på telefon eller post, og det var mye frem og tilbake. Det var også behov for å koordinere mellom de frivillige, å få en oversikt over oppdrag som var utført og kunne rapportere tilbake når de frivillige hadde vært på besøk. Dette gjorde at Kreftforeningens brukte mye tid på organisering og administrering, som heller kunne vært brukt på å hjelpe «brukere» eller følge opp de frivillige bedre.

Etter en workshop med Nyby før sommeren 2018, besluttet Hanne å ta i bruk Nyby for å forenkle alt arbeidet. Nyby ble satt opp slik at alle som ønsket hjelp kunne registrere seg via en link, eller laste ned appen direkte, og så skrive inn sin forespørsel. Denne forespørselen ble da sendt direkte til en forhåndskvalifisert frivillig som selv kunne vurdere om de hadde anledning til å ta oppdraget. Dermed slapp Hanne å være et unødvendig mellomledd, men likevel trygg på at forespørselen ble sendt til de kvalifiserte frivillige.