Samhandling i kommune 3.0

Gå fra tradisjonell organisering til selvorganisering innen trygge rammer
Somlost Samarbeid 3