Nyby handler om grupper

Nyby er bygget opp rundt grupper. En gruppeleder kan være leder av en kommunal hjemmetjeneste, en frivilligsentral, en avdeling, være pårørende eller annet. Slik blir det trygt som idag.