Hva er Nyby?

Nyby er en digital plattform som gjør det mulig å koble mennesker direkte, slik at du kan få til sømløst samarbeid mellom avdelinger og organisasjoner. Med arrangementskalender på web og enkel rekruttering kan du vise frem hva som skjer og få flere og mer aktive medlemmer.