Mennesker er muligheter

Kan vi løse store samfunnsutfordringer gjennom ny organisering? Nyby er en ny type digital plattform for samhandling og brukes av kommuner, hjemmetjenester, NAV-kontorer og private selskaper som vil skape nye muligheter gjennom direkte koblinger mellom mennesker.

Test6

Noe for din organisasjon? Nyby brukes av kommuner, hjemmetjenester, NAV-kontorer og andre som vil skape nye muligheter.

Få en demo 

Hvorfor Nyby?

I tett samarbeid med en rekke norske kommuner har vi utviklet Nyby for å vise hva som blir mulig med digital plattformkraft. Sammen skaper vi morgendagens velferdssamfunn!